Chào mừng bạn đến với www.daunhotchac.com!
Trang web này thuộc sở hữu của Cửa Hàng Chuyên Phân Phối Các Loại Nhớt Sỉ Và Lẻ Nguyễn Văn Chắc. Địa chỉ : 346 Quốc lộ 91, Khu vực Long Thạnh A, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.Dưới đây là những điều kiện trong khi sử dụng trang web: www.daunhotchac.com.
VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB
Trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn
Trang web này nhằm cung cấp thông tin và giới thiệu sản phẩm mà chúng tôi đang bán đến với khách hàng tiêu dùng.Để khách hàng có được thông tin hữu ích khi mua các mặt hàng của chúng tôi.Thông tin trên trang web này không phải đều hoàn chỉnh. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng các thông tin trên trang web có thể không chính xác, chưa cập nhật hoặc không áp dụng đối với các trường hợp của một tình huống cụ thể.Mọi thông tin chung trên trang web này được cung cấp với thiện chí và xuất phát từ các nguồn thông tin được tin cậy là chính xác. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các thông tin chưa chính xác hoặc chưa hoàn chỉnh trên trang web (ngọai trừ các thông tin sai có tính gian lận) và bất kỳ quyết định nào của bạn dựa vào thông tin trên trang web này là trách nhiệm của riêng bạn. chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, là kết quả của hoặc tổn thất hoặc thiệt hại dưới hình thức khác phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ thông tin nào trên trang web.Chúng tôi không bảo đảm rằng bất kỳ dữ liệu nào lấy từ trang web này không bị nhiễm virus hoặc bất kỳ lỗi hoặc khiếm khuyết nào. Trách nhiệm của bạn phải bảo đảm rằng bạn sử dụng phần mềm kiểm tra virus thích hợp.Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, là kết quả của hoặc tổn thất hoặc thiệt hại dưới hình thức khác phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ thông tin nào trên trang web.
Việc sử dụng đường dẫn liên kết
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào khác, bao gồm cả trang web mà thông qua đó bạn dùng để truy cập đến trang web của chúng tôi hoặc việc sử dụng trang web của chúng tôi làm đường dẫn đến một trang web nào khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến các trang web hoặc các đường dẫn đó.Khi chúng tôi cung cấp một đường dẫn liên kết một trang web của một bên thứ ba, chúng tôi làm điều đó vì với thiện chí, chúng tôi tin rằng trang web đó có hoặc có thể có các thông tin liên quan đến trang web của chúng tôi. Đường dẫn liên kết đó không có nghĩa là chúng tôi đã xem lại hoặc phê duyệt trang web hoặc nội dung trang web của bên thứ ba liên quan – thực sự trong một số trường hợp cụ thể, đường dẫn liên kết có thể kết nối bạn với trang web của bên thứ ba có các quan điểm trái ngược với những quan điểm được nêu rõ trên trang web của chúng tôi hoặc các quan điểm khác được chúng tôi ủng hộ. chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về sự chính xác hoặc sự thích hợp của bất kỳ thông tin nào có trên trang web khác đó và không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào về hành vi hoặc nội dung của những trang web khác đó.
Quyền Tác Giả
Quyền tác giả của mọi nội dung của trang web này và việc tải nội dụng từ trang web thuộc về Cửa Hàng Chuyên Phân Phối Các Loại Nhớt Sỉ Và Lẻ Nguyễn Văn Chắc – 509 Quốc lộ 91, KV Long Thạnh A, P. Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Bạn phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ luật pháp về quyền tác giả hiện hành. Trong quá trình bạn xem nội dung trang web, chúng tôi cho phép bạn in trang web do hành vi ngẩu nhiên tất yếu hoặc bạn có thể in số lượng trang web cho mục đích sử dụng cá nhân vì đó là hợp lý với mục đích cá nhân. Mọi hình thức sử dụng khác đều bị nghiêm cấm. Ngoại trừ việc tạo trang chủ, bạn không được dàn dựng trang web này hoặc liên kết đến một trang web khác khi chưa được chúng tôi cho phép rõ ràng.Trong quá trình giới thiệu sản phẩm và cung cấp thông tin đến người tiêu dùng,chúng tôi sẽ tận dụng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để người tiêu dùng tiện hiểu rõ về vấn đề và thông tin chúng tôi truyền đạt,chúng tôi sẽ ghi rõ nguồn gốc thông tin hoặc tác giả của thông tin đó,mà chúng tôi tận dụng từ nguồn khác.Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ thông tin mà chúng tôi cung cấp trên web có sử dụng từ nguồn khác mà bạn lấy nó sử dụng với mục đích cá nhân dù đó là gián tiếp hay trực tiếp,bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu sử dụng thông tin đó.Chúng tôi đưa ra quy định này với thiện chí nói rõ việc thành lập trang web daunhotchac.com, với mục đích cung cấp thông tin sản phẩm và giới thiệu sản phẩm của chúng tôi đến với khách hàng tiêu dùng,để từ đó khách hàng có sự chọn lựa đúng khi mua sản phẩm của chúng tôi.
Quyền sở Hữu Về Nhãn Hiệu
Các chữ “daunhotchac.com” và biểu trưng (logo gồm: hình bánh răng ,chữ cái C và hình giọt nhớt) của daunhotchac.com thuộc quyền sở hữu của Cửa Hàng Chuyên Phân Phối Các Loại Nhớt Sỉ Và Lẻ Nguyễn Văn Chắc – 346 Quốc lộ 91, KV Long Thạnh A, P. Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Cảm ơn các bạn đã xem!